Speciální technologie - předpětí

V této oblasti se zaměřujeme zejména na oblasti předpjatého betonu, tedy dodávky, repase, statické výpočty a návrhy realizací. Jedná se zejména o kotevní systémy, spojky na lana, hydraulické mechanismy pro předpínání atd.

Samostatnou kapitolou jsou pak dodávky pro výrobu prefabrikovaných dílů – návrhy a výroba forem, popř. jejich rekonstrukce nebo repase starších na novější, dodávky dílů (objímek) pro předpínání drátů, repase napínacích zařízení apod.

Speciální technologie - předpětí